تغییرات شدید اقلیمی، یکی از جلوه‌های بارز سال ۲۰۱۸

01 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکی از بارزترین جلوه‌های سال ۲۰۱۸ تغییرات شدید اقلیمی و گرمایش زمین بود. حوادث طبیعی امسال از یک سو نشان داد که جامعه جهانی تا چه حد در برابر این بلایا آسیب پذیر است و از سوی دیگر تا چه حد در پایان بخشیدن به آن بی اراده و ناهماهنگ عمل می‌کند.