"دستیابی ایران به سلاح اتمی متوقف نشده، بلکه به تأخیر افتاده است"

31 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

کلیفورد می، رئیس اندیشکده "بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها" از مخالفان از مخالفان توافق هسته‌ای با ایران به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که این توافق تمامی ابزار فشار اقتصادی آمریکا را عقیم کرده و در مقابل فقط دستیابی ایران به سلاح اتمی را یکی دو دهه به عقب انداخته است.