آب آلوده سالانه ۸۰۰ هزار نفر را می‌کشد

19 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان جهانی بهداشت برآورد کرده است که هر سال ۸۰۰ هزار نفر در سراسر جهان بدلیل آشامیدن آب آلوده می میرند.