امید دانشمندان اسرائیلی به «پوسته سخت شاه میگو» برای درمان پوکی استخوان

20 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشمندان اسرائیلی موفق به شناسایی نوع خاصی از کلسیم در پوسته سخت رده ای از شاه میگو ها یا خرچنگ های آب شیرین شدندکه قادر به درمان مؤثر پوکی استخوان است.