نقش حکومت در استقرار جامعه مدنی

13 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مناسبات و رابطه سه رکن حکومت-ملت-نخبگان با یکدیگر در یک جامعه مدنی و در حال توسعه چگونه تعریف میشود؟ نگاه حکومت ها به استقرار جامعه مدنی چگونه است و نهادینه کردن رفتار مدنی شهروندان در برنامه های کلان آموزشی و تربیتی آنها، از چه اولویتی برخوردارست؟ سرانجام اینکه، استقرار جامعه مدنی، آیا بی مداخله حکومت ها امکان پذیر است؟ گزارش از پیام یزدیان.