خلاصه برنامه دیدبان شهروند - ابراهیم یزدی: هدف انقلاب این نبود که حکومت در دست روحانیون قرار گیرد

12 بهمن 1398