سینما در سال ۲۰۱۵- قسمت اول

09 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سال ۲۰۱۵ فیلم های خوب با محتوای تفکربرانگیز از سوی فیلمسازان برجسته روی پرده رفتند، اما سال ۲۰۱۵ سال نگاه به گذشته بود، چون بازار را فیلمهای دنباله تسخیر کرده بودند مثل جنگ ستارگان. گزارش بهنام ناطقی