مزارع ایالت داکوتای شمالی محلی برای پروازهای آزمایشی هواپیماهای بدون سرنشین

19 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایالت داکوتای شمالی آمریکا تا کنون بیشتر برای مزارع بذر، روغن کانولا و گله های احشام معروف بود اما اکنون، این مزارع وسیع به فضای وسیعی برای تحقیقات و پروازهای آزمایشی پرنده‌های بدون سرنشین مبدل شده است. گزارش صدای آمریکا از منطقه گرند فورکس در داکوتای شمالی