۱۱ خرداد، روز جهانی بدون دخانیات

11 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز ۱۱ خرداد روز جهانی بدون دخانیات است. سازمان جهانی بهداشت به مناسبت این روز، هر سال/ از سیگاری ها می خواهد که یک روز سیگار نکشند و از دولت ها می خواهد اقدامات بازدارنده و گام های هماهنگی در جهت کنترل مصرف سیگار و سایر فرآورده های تنباکو بردارند.گزارش شیده رضایی