انتشار گزارش کمیته اطلاعاتی سنا

18 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

کمیته اطلاعاتی سنا به ریاست سناتور دمکرات دایان فاینشتاین قرار است امروز سه شنبه گزارش شیوه های بازجویی سی آی ای پس از حمله تروریستی ۱۱سپتامبر به آمریکا را منتشر کند.