چين بر مناسباتش با آمريکا تاکيد کرد

09 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با سخنان رئیس جمهوری آمریکا هنگام دیدار با رییس جمهوری فیلیپین و تاکید وی بر اینکه امضای پیمان نظامی با فیلیپین بهیچوجه بمنظور محدود کردن چین طراحی نشده است، سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیزامروز از منافع مشترک آن کشور و آمریکا در امور آسیا-اقیانوسیه و تقویت صلح در منطقه صحبت کرد. گزارش از شهلا آراسته.