چین به ایران «نیروی کار» صادر می کند

03 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بر اساس دستور وزیر کار جمهوری اسلامی ایران بخشی از فرصت های شغلی در اختیار چینی ها قرار می گیرد. کارشناسان اقتصادی نتیجه این اقدام را کاهش بیش تر شاخص های اقتصادی در ایران می دانند و در زمینه عواقب آن هشدار می دهند. گزارش از وفا آذربهاری.