چين از مخالفان حکومت سوريه دعوت کرد

25 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، باز پس گیری روستاهای اطراف دمشق را نقطه عطفی در جنگ داخلی سه ساله در آن کشور خواند. در همین حال، چین رسماً از رهبر مخالفان سوری برای دیدار از آن کشور دعوت کرد. گزارش از مهدی آرمی.