اختلاف نظر مردم آمریکا در مورد فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری

16 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مردم آمریکا در مورد فرمان رئیس جمهوری که ورود مهاجران به آمریکا را به مدت ۱۲۰ روز متوقف می کند دچار تفرقه شده اند. دولت می گوید این دستور برای حفظ جان مردم آمریکا از تروریسم ضروری بوده است؛ اما برای کلیساها و دیگر گروههایی که ضمانت مهاجران را می کنند نتیجه این دستور آشفتگی و هراس بوده است.