چشم بیونیک - VOA Tek

25 شهریور 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حس بینایی برای انسان اهمیت بسیاری دارد. این حس است که ما را زنده نگه می‌دارد؛ و به ما کمک می‌کند تا با دیگران ارتباط برقرار کنیم. این برنامه به تلاش هایی می پردازد که با کمک تکنولوژی های جدید برای مبارزه با نابینایی انجام می گیرد.