چشم انداز تعطيلی حکومت فدرال آمريکا

16 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تعطيل موقت دولت فدرال امريكا وارد دومين هفته خود شد، تعطيلى كه توافق قانون گذاران دموكرات و جمهورى خواه كنگره امريكا براى پايان دادن به ان ضرورى است، و شاید تا حد اكثر ٩ روز ديگر كه در واقع مهلت پرداخت قسط بدهى دولت فدرال است؛ پایان یابد. گزارش از پريچهر فرزام.