چشم انداز تشکیل دولت اسلامی در سوریه

17 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که فعالیت های تروریستی گروه امارت اسلامی عراق و شام وابسته به القاعده همچنان در سوریه ادامه دارد و قدرت آن افزایش یافته است، ليکن کارشناسان سیاسی معتقدند که با توجه به موانع دولتی و مردمی، اين گروه شانسی برای دستیابی به هدف نهایی اش که تشکیل دولت اسلامی در سوریه است ندارد. گزارش از توماج پیلتن.