چشم انداز پایان تعطیلی دولت روشن نیست

10 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اختلاف میان قانون گذاران دموکرات و جمهوری خواه آمریکایی بر سر طرح بیمه درمانی اوباما که به تعطیلی بخش هایی از دولت فدرال انجامیده، همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد مدتی ادامه خواهد یافت. هوشمند ميرفخرايی.