چشم انداز مذاکرات صلح خاورميانه

17 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفتگوهای صلح خاورمیانه، قرار است بین آمریکا، اسراییل و فلسطینی ها از سر گرفته شود. این در حالیست که برخی اقدامات طرفین مذاکره موجب بروز ناامیدی در چشم انداز مذاکرات شده است. گزارش از شيده رضايی.