چشم انداز بازار مسکن ایران

21 اردیبهشت 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش ها بر روند رو به رشد قیمت مسکن در سال جاری تاکید دارند. شماری از کارشناسان بازار نیز می گویند نشست آتی ۵ + ۱ ، هدفمندی یارانه ها، و اخراج کارگران افغان بر قیمت مسکن تاثیر خواهد گذشت. گزارش از وفا آذربهاری.