چشم انداز از سر گيری فعاليت اتمی در اوکراين

03 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اوکراين در سال های ۱۹۹۰ در ازای به رسميت شناخته شدن حاکميت ملی اش از سوی کرملين، زرادخانه اتمی متعلق به دوران اتحاد جماهیر شوری سابق را به روسيه واگذار کرد. اکنون با توجه به تحولات جاری، برخی کارشناسان اين پرسش را مطرح می کنند که آيا ممکن است تحرکات روسيه در اوکراين به زيان فعاليت های مربوط به جلوگيری از گسترش تسليحات اتمی منجر شود؟ گزارش از نورا شاهسون.