چشم انداز آینده افغانستان پس از سال ۲۰۱۴

12 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آینده افغانستان پس از سال 2014 و حفظ دست آوردهای یک دهه اخیر ونقش رسانه ها در بازسازی آن کشور در نشستی که با همکاری موسسه صلح آمریکا و صدای آمریکا و گروه ائتلاف حمایت از مردم افغانستان برگزار شد مورد تحلیل قرار گرفت. گزارش از شهلا آراسته.