چشم انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۴

12 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اقتصاد جهانی شاید با فرارسیدن سال نو میلادی وارد مرحله تازه ای شود. تازه ترین آمار نشانگر آنست که بعضی از عواملی که در سال ۲۰۱۳ عامل بی ثباتی اقتصادی تلاقی می شد از بین رفته است ، با این حال اقتصاددانان جانب احتیاط را از دست نمی دهند. به موازات بهبود نسبی اقتصاد جهان، چالش بیکاری در آمریکا و بحران مالی کشورهای اروپایی همچنان به قوت خود باقیست و روند کندتر اقتصاد چین هنوز ادامه دارد.