چشم انداز اقتصاد در سايه توافق هسته ای

04 آذر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی بازتابهای مختلفی در میان مقامات ایران و محافل اقتصادی ایران داشته است. برخی نگاهی خوشبینانه به این توافق دارند اما در عین حال تعدادی از روزنامه ها با احتیاط هشدار داده اند که این توافق به تنهایی زمینه ساز گشایش اقتصادی در ایران نخواهد بود.