سالی حدود ۳۰ میلیون درخت کریسمس در آمریکا استفاده می‌شود

29 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا هر ساله بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون اصله درخت کریسمس بفروش می رسد. پس از ایام کریسمس بیشتر درخت های خریداری شده راهی زباله دانی می شوند. اما تعدادی از آنها خرد شده و به عنوان خاک برگ مورد استفاده قرار می گیرد.