تئاترهای مردمی در میخانه ها؛ سنتی که امسال هم در بریتانیا برگزار می شود

01 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ساسکس بریتانیا امسال نیز چون هر سال در استانه کریسمس صحنه تئاتر های مردمی در میخانه ها است. نمایش های سنتی که ریشه در داستان های تاریخی آن کشور دارد.