همزمان با کریسمس، پاپ آرزو کرد کمک‌های انساندوستانه به سرزمین‌های توفان زده فیلیپین برسد

03 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جشن های کریسمس در بسیاری از کشورهای جهان امسال با آرزوی مشترک صلح و آشتی همراه است. در همین حال، پاپ فرانسیس، رهبر کاتوليک های جهان، بزرگترین آرزوی خود را به تحقق یافتن کمک های نوعدوستانه برای سيلزدگان جزيرۀ ميندانائو در فيليپين اختصاص داد.