مراسم کریسمس در اروپا با وجود تدابیر شدید امنیتی

06 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آئین های کریسمس در اروپا در واکنش به حمله اخیر به برلین با تدابیر شدید امنیتی همراه بود، اما مسیحیان نه تنها در اروپا بلکه در بسیاری از دیگر کشورهای جهان کلیساها را صحنه برگزاری آئین های مذهبی توام با جشن و سرور ساخته بودند.