مذهب دستمايۀ هنر

13 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

استند آپ کمدی به نام، جرمی مک للان مسيحی و اهل ايالت کارولينای جنوبی در آمريکاست. گرچه او مذهب را دستمايۀ هنر خود قرار داده، اما از طرفداران پرو پا قرص مسلمانان و غذای معروف مسلمانان جنوب آسيا بريانی است.