چراغی که به خانه رواست

17 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بعضی ازمردم می گویند هزینه های میلیاردی سوریه باید صرف مشکلات و کمبودهای داخل کشور شود. نظر شماچیست؟ هزینه سپاه قدس در سوریه چقدر است؟ آیا راه بهتری برای خرج این هزینه ها در ایران وجود ندارد؟