چراغ سبز شورای نگهبان به برخی اصلاح طلبان

29 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان ایران می گوید همه افراد و گروهها می توانند در انتخابات شرکت کنند. عباسعلی کدخدایی این را در واکنش به احتمال نامزدی محمد خاتمی برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده گفته است. این اظهارنظر سخنگوی شورای نگهبان در شرایطی مطرح شده که برخی چهره های مخالف دولت همچنان در بازداشت خانگی هستند و تمایلی به شرکت در انتخابات ندارند. گزارش آرش سیگارچی :