چراغ سبز دولت برای فاز دوم یارانه ها

01 اسفند 1390
بشنوید
چراغ سبز دولت برای فاز دوم یارانه ها
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از آمادگی دولت برای آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش مبلغ یارانه نقدی خبر داد. این در حالی است که انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت افزایش یافته، حجم نقدینگی رشد چشم گیری داشته که خود به افزایش تورم منجر شده است. گزارش از وفا آذربهاری.