چراغ سبز آیت الله خامنه ای به خصوصی سازی

17 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیت الله سيد علی خامنه ای با تاکید بر این موضوع که «نگاه اقتصادی در کشور باید عدالت محور باشد» سیاست های اصل ۴۴ را «مکمل اقتصاد عدالت محور» خواند. اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حضور بخش تعاونی و خصوصی در کنار بخش دولتی تاکید دارد. گزارش از وفا آذربهاری.