چرا مذاکرات آلماتی شکست خورد؟

17 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چرا ایران بجای عرضه پاسخ مشخص خود به بسته پیشنهادی 5+۱ تصمیم به ارائه پیشنهاد متقابلی بر اساس طرح مسکو گرفت؟ بیژن فرهودی گزارشگر اعزامی صدای آمریکا به آلماتی با علی واعظ، از گروه بین المللی بحران گفت و گو کرده است.