چرا گیاهخواری؟

24 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مردم جهان امروزه به تجربه دریافته اند شیوه زندگی عوض شده است. پیاده روی اجباری شان برای رسیدن به محل کار کم شده. غذاهای آماده ارزان شده و امکان خوردن هم در حین کار بویژه با کامپیوتر فراهم آمده است. عواملی که همگی چاق شدن غیرعادی بدن انسان مدرن را در پی داشته است. از این رو بخش بزرگی از همین مردم را تشویق به در پیش گرفتن شیوه گیاهخواری کرده است. که راه حلی ارزان، بدون پیامدهای زیانبار و مفید به حال محیط زیست جهانی ارزیابی شده است. راستی چرا گیاهخواری در میان گروههای گوناگون مردم رو به افزایش است؟ گزارش از بهمن سقایی.