چرا انتخابات آمريكا براى شما اهميت دارد؟

17 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما آمريكايى هاى ايرانى تبار چه نقشى مى توانند در انتخابات آمريكا داشته باشند؟ چرا راى جمعى لاتينى تبارها، كاتوليكها، كليميان، آفريقايى تباران و كوبايى هاى مقيم آمريكا در معادلات سياسى آمريكا وزن بيشترى دارد؟