چرا آمار نیروهای آسیب دیده آمریکایی بعد از حمله موشکی ایران به تدریج افزایش می‌یابد

22 بهمن 1398