چپاول میراث فرهنگی در ایران

11 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بهمن سقایی در گزارش خود نگاهی دارد به آخرین اخبارِ نگران کننده میراث فرهنگی در ایران. سپس حميده آرميده با تورج دريايی، معاون مرکز ايران شناسی در دانشگاه ارواين (کاليفرنيا)، گفتگويی انجام داد.