نمایش یک نفره جوان فلسطینی در لندن: هنر جای جنگ

17 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سالن تئاتر آرکولا در لندن شاهد برگزاری نمایشی تک نفره است که هنرپیشه آن یک جوان فلسطینی است که میدان درگیری مسلحانه را رها کرده است و می خواهد پیام اش را از طریق هنر به همگان انتقال دهد.