چند نفر آمادگی دارند بدون عذاب وجدان یک اسرائیلی را بکشند

07 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفته های یکی از مجریان پیشین رادیو تلویزون حکومتی ایران بحث برانگیز شده است . وحید یامین پور در یاداشتی در مورد آمادگی ایرانیان برای کشتار اسرائیلی ها پرسیده است . همکارم احمد باطبی گزارشی تهیه کرده در این باره که با هم میبینیم .