«تهران سکته کرده از هر دو پا فلج».. گفت و گوی کامل شادی امینی خواننده ترانه ۲۸

12 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شادی امینی خواننده جوان موسیقی پاپ در گفتگو با بهنود مکری درباره فعالیت های هنری، ترانه اجتماعی و پروژه های جدید خود توضیحاتی داد.