نيما شيراز طراح ايرانی

12 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نيما شيراز طراح جوان ايرانی ساكن كاليفرنيا در گفتگو با بهنود مكری درباره برگزاری شوی لباس خود در سانفرانسيسكو توضيحاتی داد.