چيت چت با هاتف

11 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هاتف هنرمند نامدار موسيقی ايران در گفتگو با بهنود مكری درباره فعاليتهای سينمايیی و ترانه های جديدش توضيحاتی داد.