ایستگاه فضایی چین تا دو هفته دیگر به کره زمین سقوط می کند

04 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ایستگاه فضایی از کار افتاده و سرگردان چین در فضا، انتظار می رود تا دو هفته دیگر به کره زمین سقوط کند. این ایستگاه که نزدیک به ده تن وزن دارد بزرگترین شیئی ساخت انسان است که طی یک دهه اخیر از فضا به اتمسفر کره زمین باز می گردد.