سودجویی و تقلب در بازار داروهای طب چینی

30 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

درمان های سنتی چین از جمله طب سوزنی و استفاده وسیع از گیاهان دارویی به رغم اختلاف نظر بر سر سود و زیان آن در سراسر دنیا مورد استقبال بسیاری است.