جشن روشن کردن ده هزار مشعل قوم «لولو» در چین

15 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در جشنواره سالانه مشعل، مردم قوم «ئی» یا «لولو» بیش از ده هزار مشعل روشن کردند. این گروه با هشت میلیون جمعیت، ششمین اقلیت چین به حساب می آید