سازمان جهانی بهداشت: واکسن های چینی هم باید تحت مقررات استاندارد باشند

10 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان جهانی بهداشت در چین از مقامهای این کشور خواسته است در تهیه واکسن ها خاصه توسط بخش خصوصی مقررات استاندارد جهانی مراعات شود.