بررسی چشم انداز روابط اقتصادی چین و آمریکا در میانه مذاکرات تجاری دو کشور

14 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پی مذاکرات تجاری آمریکا و چین برای رفع اختلافات مربوط به افزایش تعرفه ها از سوی دولت آمریکا، کارشناسان چینی و آمریکایی چشم انداز تجاری دو کشور را بررسی کردند.