عبور ناوشکن آمریکا از آب های مورد مناقشه دریای جنوبی چین و واکنش پکن

05 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چین روز سه شنبه عبور یک ناوشکن آمریکایی از آبهای اطراف جزایر مصنوعی در دریای جنوب چین را،تهدیدی علیه حاکمیت آن کشور خواند. وزارت امور خارجه چین که ادعای مالکیت این جزایر را دارد، میگوید ایالات متحده با چنین اقدامی به حریم و حاکمیت چین تجاوز کرده و صلح و امنیت دریای جنوب چین را به خطر انداخته است.