موضع چین در قبال مذاکره احتمالی آمریکا و کره شمالی چیست

23 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چین از کنفرانس سران ِ آمریکا و کره شمالی رسماً حمایت کرده است. این در حالی ست که پکن به این گردهمآیی احتمالی دعوت نشده و نتایج حاصل از آن نیز ممکن است به تغییرات زیاد در ترتیبات امنیتی و سیاسی در منطقه منجر شود.